Powiadomienie dotyczące prywatności

PRA Health Sciences to organizacja prowadząca badania na zlecenie (CRO) z siedzibą w Raleigh w Karolinie Północnej (USA). PRA odpowiada za zarządzanie tą witryną badania

PRA – INTERNETOWE POWIADOMIENIE DOTYCZĄCE PRYWATNOŚCI

W PRA staramy się chronić Państwa prywatność. Powiadomienie to wyjaśnia, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i chronimy dane osobowe pozyskiwane poprzez korzystanie z naszych firmowych witryn internetowych i innych usług online. Dane osobowe to informacje, które umożliwiają identyfikację danej osoby lub odnoszą się do osoby, której tożsamość można ustalić.

PRA odpowiada za kontrolowanie i przetwarzanie danych osobowych, które uzyskuje. Nasz adres do korespondencji:

Pharmaceutical Research Associates Inc.
4130 ParkLake Avenue, Suite 400
Raleigh, North Carolina 27612 USA

Nasz dyrektor ds. prywatności dostępny jest pod adresem: privacyofficer@prahs.com. Z naszą firmową Polityką prywatności można zapoznać się tutaj (dostępna w języku angielskim)

 • Zakres obowiązywania
 • Dlaczego gromadzimy Państwa dane osobowe
  • Udział w badaniu klinicznym
  • Automatycznie gromadzone informacje techniczne
 • W jaki sposób udostępniamy dane osobowe
 • Pliki cookie i podobne technologie
 • W jaki sposób skorzystać ze swoich praw w zakresie prywatności
 • Preferencje dotyczące sposobów komunikacji
 • Dodatkowe informacje dla użytkowników na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii
 • Inne ważne informacje

ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

Niniejsze Powiadomienie dotyczące prywatności ma zastosowanie do prahs.com oraz innych witryn lub usług online, w tym naszych portali obsługiwanych przez PRA lub w imieniu PRA, zawierających odnośnik do niniejszego powiadomienia lub odnoszących się do niego ("Usługi")

Możemy przekazać oddzielne powiadomienie dodatkowe przy gromadzeniu danych osobowych poprzez Usługi, jako że zapewni to Państwu dalsze istotne informacje na temat przetwarzania.

Powiadomienie to nie ma zastosowania do danych osobowych gromadzonych offline lub poprzez witryny internetowe bądź inne usługi online, które nie zawierają odnośnika do niniejszego powiadomienia.

DLACZEGO GROMADZIMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE

To, jakie dane osobowe gromadzimy i jak je wykorzystujemy, zależy od kontekstu Państwa interakcji z PRA, podjętych decyzji oraz Usług i funkcji, z których Państwo korzystają.

Przekazują Państwo te dane osobowe bezpośrednio, zgłaszając się do udziału w naszych badaniach klinicznych jako ochotnicy. Mogą Państwo zdecydować się nie podawać danych osobowych, jednak w takim przypadku możemy nie być w stanie zrealizować Państwa prośby.

Gromadzimy określoną ilość informacji technicznych od użytkowników naszej witryny internetowej na temat dostępu oraz interakcji z Usługami. Wykorzystujemy te informacje, by poprawić Państwa wrażenia oraz pomóc nam zarządzać Usługami i chronić je.

Udział w badaniu

Jeśli są Państwo zainteresowani wzięciem udziału w badaniu klinicznym jako ochotnik, mogą Państwo skorzystać z Usług, by przesłać formularz zgłoszenia online. Gromadzone przez nas dane osobowe obejmują Państwa imię i nazwisko, płeć, adres e-mail, numer telefonu, preferowaną lokalizację ośrodka badawczego oraz najodpowiedniejszą porę do kontaktu. Ośrodek badawczy, którzy otrzyma Państwa kwestionariusz, skontaktuje się z Państwem, by szczegółowo omówić możliwy udział w badaniu.

Automatycznie gromadzone informacje techniczne

Automatycznie otrzymujemy od Państwa określone informacje techniczne, gdy korzystają Państwo z Usług. Informacje te obejmują informacje na temat przekierowania sieciowego (skąd Państwo tu trafili), informacje na temat urządzenia i przeglądarki, adres IP (który może umożliwiać ustalenie Państwa położenia geograficznego lub firmy) oraz datę i godzinę odwiedzin.

Ponadto automatycznie otrzymujemy i rejestrujemy informacje na temat Państwa interakcji z Usługami, takie jak informacje na temat klikniętych odnośników (np. kiedy odwiedzono każdą ze stron i ile spędzono na niej czasu), częstotliwości korzystania z Usług, a także dane wydajności witryny internetowej oraz zagregowane dane użycia.

Wykorzystujemy te informacje, by zarządzać Usługami, by zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający poruszają się po Usługach i korzystają z nich (dzięki czemu możemy usprawniać Usługi) oraz by personalizować i poprawiać Państwa wrażenia podczas korzystania z Usług.

Wykorzystujemy te informacje również po to, by chronić bezpieczeństwo i integralność Usług.

Aby uzyskać więcej informacji, proszę zapoznać się z poniższą częścią „Pliki cookie i podobne technologie”.

W JAKI SPOSÓB UDOSTĘPNIAMY DANE OSOBOWE

 • Państwa dane osobowe (pochodzące z wypełnionego kwestionariusza) udostępniamy wybranym ośrodkom badawczym. Po zarejestrowaniu się otrzymają Państwo wiadomość e-mail ze szczegółowymi informacjami na temat wybranego ośrodka badawczego.

 • Nie wypożyczamy ani nie sprzedajemy nikomu Państwa danych osobowych.

 • Udostępniamy też określone informacje usługodawcom, którzy pełnią funkcje lub świadczą usługi w naszym imieniu, umożliwiające nam działalność biznesową. Dotyczy to naszych aplikacji i systemów informatycznych, analityki witryn internetowych oraz podmiotów zapewniających funkcję wyszukiwania. Kategoria ta obejmuje również ochronę i zabezpieczanie naszych systemów i usług.

 • Udostępniamy Państwa dane osobowe, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy i regulacje.

 • Udostępniamy Państwa dane osobowe za Państwa zgodą, o ile jest to konieczne w celu realizacji dowolnej umowy, transakcji czy zleconego przez Państwa działania lub też spełnienia Państwa prośby.

Kiedy udostępniamy Państwa dane osobowe w określonych okolicznościach:

Zewnętrzni usługodawcy

Udostępniamy Państwa dane osobowe zewnętrznym dostawcom, doradcom i innym usługodawcom, których zatrudniamy do realizacji zadań w naszym imieniu. Muszą oni przestrzegać naszych wymogów w zakresie prywatności i bezpieczeństwa danych. Nie wolno im wykorzystywać otrzymanych od nas danych osobowych w żadnym innym celu.

Ujawnianie danych nieumożliwiających ustalenia tożsamości

Kiedy gromadzimy informacje, które nie są danymi osobowymi lub przekształcamy dane osobowe w informacje, które nie mogą już posłużyć identyfikacji (na przykład poprzez agregację lub anonimizację), możemy wykorzystywać i ujawniać takie informacje w dowolnym celu.

Ujawnianie informacji w celu chronienia PRA lub przestrzegania wymogów prawnych

PRA może uzyskiwać dostęp, wykorzystywać i ujawniać Państwa dane osobowe, jeśli będzie to naszym zdaniem konieczne lub stosowne:

 • by przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji;

 • by reagować na ważne działania prawne, w tym działania prowadzone przez organy egzekwujące przepisy lub inne agencje rządowe;

 • aby dbać o bezpieczeństwo i integralność Usług, w tym zapobiegać lub powstrzymywać ataki na nasze systemy komputerowe bądź sieci; lub

 • by chronić prawa lub własność PRA, w tym egzekwując warunki korzystania z Usług oraz odnosząc się do informacji przekazanych przez organy egzekwowania przepisów, sugerującej, że ktoś korzysta z naszych Usług, by uczestniczyć w nielegalnej działalności.

PLIKI COOKIE I PODOBNE TECHNOLOGIE

Nasze Usługi wykorzystują pliki cookie (małe pliki tekstowe zawierające ciąg znaków alfanumerycznych, które umieszczamy na Państwa komputerze) oraz inne podobne technologie śledzenia (np. sygnały nawigacyjne, znaczniki oraz skrypty), aby świadczyć Usługi i pomagać w gromadzeniu informacji wykorzystywanych przez nas w celu zarządzania Usługami, aby analizować Państwa sposób korzystania z Usług oraz aby pomóc realizować nasze działania promocyjne i marketingowe.

Pliki cookie

PRA wykorzystuje pliki cookie – fragmenty informacji, które nasze serwery sieci Web wysyłają na Państwa komputer, gdy uzyskują Państwo dostęp do Usług. Pliki cookie mogą gromadzić informacje obejmujące identyfikator unikatowy, ustawienia użytkownika oraz dane statystyczne na temat charakteru i częstotliwości korzystania z Usług.

Niektóre opcje i funkcje Usług są zależne od plików cookie. Jeśli zdecydują się Państwo zablokować pliki cookie, mogą Państwo nie być w stanie skorzystać z takich opcji, zaś preferencje zależne od plików cookie mogą zostać zapomniane. Jeśli zdecydują się Państwo usunąć pliki cookie, ustawienia i preferencje kontrolowane przez te pliki zostaną usunięte. Konieczne może być ich ponowne wybranie.

Mogą Państwo zarządzać plikami cookie w dowolnym czasie poprzez ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się, w jaki sposób zarządzać plikami cookie, proszę odwiedzić witrynę www.aboutcookies.org, a następnie wybrać opcję „How to Control/Delete Cookies” (Jak kontrolować/usuwać pliki cookie) i postępować zgodnie z instrukcjami dla Państwa przeglądarki.

Sygnały nawigacyjne i usługi analityczne

Usługi mogą zawierać obrazy elektroniczne znane jako sygnały nawigacyjne (zwane również gifami jednopikselowymi lub robakami sieciowymi), które PRA wykorzystuje, by pomóc umieszczać pliki cookie w naszych witrynach internetowych, liczyć użytkowników odwiedzających te witryny oraz analizować korzystanie z Usług.

Usługi mogą również zawierać sygnały nawigacyjne lub podobne technologie podmiotów zewnętrznych zajmujących się analityką; pomagają nam one tworzyć statystyki dotyczące skuteczności kampanii promocyjnych i innych działań. Technologie te umożliwiają dostawcom usług analitycznych umieszczanie lub odczytywanie ich własnych plików cookie lub innych identyfikatorów na Państwa urządzeniu – dzięki takim plikom lub identyfikatorom mogą oni gromadzić informacje na temat Państwa aktywności online w aplikacjach, witrynach lub innych produktach. Na przykład PRA wykorzystuje usługę Google Analytics, by gromadzić informacje na temat liczby osób odwiedzających Usługi, lokalizacji takich osób oraz sposobu, w jaki korzystają z Usług. Wykorzystujemy te informacje, by usprawniać nasze Usługi.

Niektóre przeglądarki mają wbudowane opcje „Nie śledź” (DNT), które mogą wysłać sygnał do odwiedzanych witryn internetowych informujący, że nie chcą Państwo być śledzeni. Jako że nie ma jeszcze wspólnego sposobu interpretacji sygnału DNT, nasze Usługi obecnie nie odpowiadają na sygnały DNT wysyłane przez przeglądarki.

W JAKI SPOSÓB SKORZYSTAĆ ZE SWOICH PRAW W ZAKRESIE PRYWATNOŚCI

Rozumiemy, że prawa w zakresie prywatności różnią się na całym świecie. Rozumiemy, że obowiązki nakładane przez przepisy dotyczące badań klinicznych mogą utrudniać egzekwowanie praw, na przykład w celu utrzymania integralności danych dotyczących badań klinicznych.

Jeśli biorą Państwo udział w badaniu klinicznym, powinni Państwo skontaktować się z lekarzem leczącym Państwa w ośrodku badawczym. Państwa tożsamość nie zostanie ujawniona PRA, jako że Państwa lekarz zakodował dotyczące Państwa dane związane z włączeniem do badania, wykorzystując losowy numer pacjenta. PRA dysponuje tylko losowym numerem pacjenta. Z tego powodu nie jesteśmy w stanie zrealizować Państwa wniosku o egzekwowanie praw w ramach tego procesu.

Prawa można egzekwować w dowolnym czasie, bezpłatnie, przesyłając stosowny wniosek.

Mają Państwo prawo zapytać o przetwarzanie Państwa danych osobowych. W szczególności, na mocy obowiązujących przepisów o ochronie prywatności danych, mogą Państwo korzystać z praw opisanych poniżej, z zastrzeżeniem określonych ograniczeń.

Prawo dostępu. Mają Państwo prawo do uzyskania od nas potwierdzenia tego, czy Państwa dane osobowe są przetwarzane. W przypadku potwierdzenia mogą Państwo uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Prawo do sprostowania. Mają Państwo prawo do zażądania poprawienia wszelkich niedokładnych lub niepełnych danych osobowych, które posiadamy lub przetwarzamy.

Prawo do wycofania zgody. Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Jeśli wycofają Państwo zgodę na przetwarzanie, niezwłocznie wstrzymamy wszelkie przetwarzanie Państwa danych osobowych.

Prawo do usunięcia. Mają Państwo prawo do zażądania usunięcia Państwa danych osobowych, jeśli ich dalsze przetwarzanie nie jest uzasadnione. W sytuacjach, w których prawo to ma zastosowanie, przepisy określają pewne wyjątki, co oznacza, że nie jest to prawo, które można wyegzekwować automatycznie.

Prawo do ograniczenia przetwarzania. Mają Państwo prawo do ograniczenia celów, w których przetwarza się Państwa dane osobowe. W sytuacjach, w których prawo to ma zastosowanie, przepisy określają pewne wyjątki.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania. W sytuacjach, w których prawo to ma zastosowanie, mają Państwo prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych. Wstrzymamy przetwarzanie Państwa danych osobowych, o ile nie wystąpi któryś z wyjątków przewidzianych przez prawo.

Prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo prawo do przekazania podanych przez Państwa danych osobowych innemu administratorowi danych, jeśli jest to stosowne.

Prawo do niebycia ocenianym na podstawie automatycznego przetwarzania.  Zapewnimy Państwu odpowiednie powiadomienie, jeśli planowane będzie automatyczne przetwarzanie i poprosimy o Państwa wyraźną zgodę, zanim do tego dojdzie.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Na mocy prawa Unii Europejskiej obywatele UE mają prawo do wniesienia skargi bezpośrednio do krajowego organu nadzorczego właściwego dla ich miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Jeśli mają Państwo jakieś pytania lub wątpliwości, lub też chcą Państwo złożyć skargę, mogą Państwo również skontaktować się z dyrektorem PRA ds. prywatności.

PAŃSTWA PREFERENCJE DOTYCZĄCE SPOSOBÓW KOMUNIKACJI

Mogą Państwo w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania od nas wiadomości, korzystając z odnośnika do anulowania subskrypcji podanego w wysyłanych przez nas wiadomościach e-mail.

Jeśli zapewniana przez nas aplikacja umożliwia Państwu bezpośrednie zarządzanie preferencjami oraz danymi osobowymi, które Państwo podają, udostępnimy ją Państwu, by mogli Państwo dokonać wyboru. Mogą Państwo również skontaktować się z nami w dowolnym momencie. Przekazywane Państwu dodatkowe powiadomienie dotyczące informacji, odnoszące się do określonych Usług, może zawierać dane kontaktowe lub instrukcje dokonania wyboru dla danej Usługi.

DODATKOWE INFORMACJE DLA OSÓB FIZYCZNYCH NA TERENIE EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ SZWAJCARII

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Przetwarzając Państwa dane osobowe, kierujemy się innymi podstawami prawnymi, które zależą od kontekstu Państwa interakcji z PRA:

 • Przetwarzamy dane osobowe, które gromadzimy za pośrednictwem Usług, w określonych uzasadnionych celach biznesowych. Takie uzasadnione cele odnoszą się do prowadzenia naszej działalności biznesowej i zarządzania nią. Kiedy przetwarzamy dane osobowe w takich celach, dbamy o to, by uwzględniać Państwa prawa do prywatności. Nasze uzasadnione cele biznesowe obejmują następujące sytuacje:
 • przetwarzanie umożliwia nam ulepszenie, zmodyfikowanie, spersonalizowanie lub poprawienie w inny sposób naszych Usług i komunikacji z korzyścią dla naszych użytkowników;
 • ustalenie skuteczności kampanii promocyjnych i reklamowych oraz upewnienie się, że komunikacja jest dostosowana do Państwa preferencji; oraz
 • zwiększenie bezpieczeństwa naszych Usług i systemów informatycznych, aby utrzymać integralność i chronić informacje, które zawierają.
 • Jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe na mocy Państwa zgody, mają Państwo prawo wycofać taką zgodę w dowolnym momencie, zgodnie z powyższą sekcją „Jak skorzystać ze swoich praw”. Jednakże wycofanie przez Państwa zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania przez nas danych przed jej wycofaniem.
 • Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe, jeśli jest to konieczne w celu realizacji naszych obowiązków prawnych.
 • W niektórych przypadkach przetwarzamy Państwa dane osobowe w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do realizacji zawartej z Państwem umowy lub do podjęcia działań, których Państwo zażądali przed zawarciem takiej umowy.

INNE WAŻNE INFORMACJE

Przekazywanie danych osobowych za granicę, ich przetwarzanie oraz przechowywanie przez PRA

PRA to globalna organizacja z siedzibą główną w Stanach Zjednoczonych. Dane osobowe, które gromadzimy poprzez Usługi, będą przekazywane, przetwarzane oraz przechowywane na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

Nasze praktyki w zakresie prywatności mają na celu chronienie Państwa danych osobowych na całym świecie. Na przykład: kiedy dane osobowe gromadzone przez nasze jednostki stowarzyszone na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) są przekazywane poza EOG, stosujemy odpowiednie zabezpieczenia, takie jak standardowe klauzule umowne, by zapewnić odpowiednią ochronę takich informacji.

Przechowywanie i usuwanie danych osobowych

PRA będzie przechowywać Państwa dane osobowe: przez okres, przez jaki jest to konieczne w celach opisanych w niniejszym Powiadomieniu dotyczącym prywatności, a bardziej szczegółowo – we wszelkich dodatkowych powiadomieniach dotyczących poszczególnych Usług; w zakresie, w jakim jest to konieczne, by przestrzegać naszych obowiązków prawnych (takich jak umożliwianie egzekwowania praw), rozstrzygać spory oraz egzekwować postanowienia zawieranych przez nas Umów; lub w zakresie, w jakim jest to dozwolone przez przepisy obowiązującego prawa.

Na koniec okresu przechowywania PRA usunie Państwa dane osobowe w sposób mający na celu dopilnowanie, by nie można ich było odtworzyć ani odczytać.

Łącza do witryn i usług podmiotów zewnętrznych

Usługi mogą zawierać łącza do witryn internetowych, usług lub aplikacji nienależących do PRA lub też kierować do takich witryn, usług lub aplikacji. Klikanie takich łączy lub łączenie się w inny sposób z takimi usługami może umożliwiać podmiotom zewnętrznym gromadzenie lub udostępnianie informacji na Państwa temat. Takie witryny lub usługi podmiotów zewnętrznych pozostają poza naszą kontrolą i nie są objęte niniejszym Powiadomieniem dotyczącym prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z politykami dotyczącymi prywatności oraz warunkami wszelkich witryn internetowych bądź usług nienależących do PRA przed przekazaniem im swoich danych osobowych.

Dzieci

Usługi objęte zakresem niniejszego Powiadomienia dotyczącego prywatności nie są przeznaczone ani kierowane do osób w wieku poniżej 13 lat. Nie gromadzimy w sposób świadomy danych osobowych ani nie prosimy o podanie danych osobowych nikogo w wieku poniżej 13 lat. Osoby, które nie ukończyły 13 lat, nie powinny korzystać z Usług ani wysyłać nam żadnych danych osobowych na swój temat.

Zmiany niniejszego Powiadomienia dotyczącego prywatności

Okresowo aktualizujemy niniejsze Powiadomienie dotyczące prywatności. Kiedy publikujemy zmiany, zmieniamy datę w części „Ostatnia aktualizacja” na końcu niniejszego Powiadomienia dotyczącego prywatności.

Jeśli wprowadzimy istotne zmiany do niniejszego Powiadomienia dotyczącego prywatności lub w istotnym zakresie zmienimy sposoby, w jakie wykorzystujemy Państwa dane osobowe, powiadomimy Państwa o tym, umieszczając w Usługach widoczne powiadomienie o zmianach przed ich wejściem w życie lub wysyłając Państwu bezpośrednie powiadomienie. Zachęcamy do okresowego zapoznawania się z niniejszym Powiadomieniem dotyczącym prywatności, by wiedzieć, w jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane oraz by mieć świadomość wszelkich zmian wprowadzanych do Powiadomienia dotyczącego prywatności.

Pytania dotyczące naszych praktyk w zakresie prywatności

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących naszych praktyk w zakresie prywatności bądź niniejszego Powiadomienia dotyczącego prywatności proszę wysłać nam szczegółową wiadomość e-mail na adres PrivacyOfficer@prahs.com lub napisać do nas na następujący adres korespondencyjny:

Privacy Officer
Pharmaceutical Research Associates Inc.
4130 Parklake Avenue, Suite 400
Raleigh, NC 27612 USA

Ostatnia aktualizacja: Czerwiec 2018 r.

Używamy plików cookie, aby zapewnić Państwu najwyższą jakość korzystania z witryny. Jeśli wyłączą Państwo pliki cookie, mogą Państwo nie mieć dostępu do niektórych części witryny, a witryna może nie działać prawidłowo. Więcej informacji na temat tego, jak zarządzać plikami cookie i jak je usuwać, można uzyskać pod adresem http://www.youronlinechoices.com/pl. Proszę również zapoznać się z naszym Powiadomieniem dotyczącym prywatności